Bezprašné tryskání / pískování

Mobilní bezprašné tryskání přímo u Vás s minimální prašností a vysokou efektivitou.

Bezprašné tryskání je mobilní technologie, při které dochází za pomocí vysoké rychlosti proudu s minimálním použitím abraziva k odstarnění nečistot z různých povrchů. Jsme tedy nezávislí na energiích a místě, kde bezprašné tryskání probíhá.

Tímto způsobem dosahujeme vysokou efektivitu a v porovnání s klasickým tryskáním snížení prašnosti až o 95%.

Zároveň je toto tryskání bezpečné jak pro jakékoli povrchy, tak pro obsluhu, která tak nevdechuje jemné částice do plic.

Při této technologii se nepoužívají materiály, které ohrožují životní prostředí. Jedná se o ekologické tryskání.

Výhody bezprašného tryskání

Nezávislé na

přípojkách, mobilita

 

Díky kompletně mobilnímu zařízení, nezávislosti na sítích a nízké prašnosti jsme schopni pracovat i v místech, kde s běžnými technologiemi tryskat nelze.

Velmi nízká prašnost

a vysoká efektivita

 

Tato technologie využívá velké rychlosti průtoku abraziva a vody (965km/h), které znečištění rozbije na malé části a ektivně tak odstraní nečistoty i při malém množství použitého abraziva. 

Je tak docíleno snížení prašnosti až o 95%.

Bezpečnost

a ekologie

 

S ohledem na nízkou prašnost je tato technologie bezpečná jak pro obsluhu, tak okolí.

Jako abrazivo se používá křemičitý písek, drcené sklo a soda. Proti rzi inhibitor. Ani jeden z těchto materiálů neohrožují životní prostředí.

Použití

Beton / zdivo / kámen

 

– čištění (vyčistíme na původní vzhled)
– odstranění starých povrchů nátěrů a omítek
– odstranění Graffiti
– památkářská renovace / čištění

Kovy / kovové konstrukce / karosérie

 

– odstranění koroze (lze přidat inhibitor, který zabrání nastartování koroze)
– odstranění starých povrchů, barev a nátěrů
– odstranění okují (před zinkováním)
– šetrné k čistění a renovaci karosérie (bez vzniku deformací)

Dřevo

 

– odstranění starých povrchů, barev a nátěrů
– očištění pohledových trámů půdních vestaveb
– zvýraznění přirozené kresby dřeva, let
– atd.

Nabízíme také:

 

– vyčištění dlažeb a schodišť
– čištění strojů, výtahů
– čištění skeletových staveb
– čištění plastů, auto plachet atd…

Kontakt

Eliška Plevová

ceny a termíny

tel.: +420 775 866 944
email: plevova@demann.cz

Libor Hoffmann

Libor Hoffmann

hlavní technik

tel.: +420 774 40 70 80
email: hoffmann@demann.cz

De.Mann Group s.r.o.
Fügnerova 818/8
702 00 Ostrava – Přívoz

IČ: 28579488
DIČ: CZ28579488