vlajkaEU

 

Projekt
DIGITALIZACE VE SPOLEČNOSTI DE.MANN GROUP S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027528 je zvýšit digitální úroveň společnosti a zavedení pokročilé nevýrobní technologie implementací podnikového informačního systému (ERP).

 

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost