Jak to funguje u nás?

1

Poptávka

do emailové poptávky uveďte kontakt, adresu stavby, předpokládaný termín realizace, připojte půdorys a řez, případně další specifika stavby jako je dostupnost pro techniku apod.

2

Předběžná cenová nabídka

v předběžné cenové nabídce jsou uvedeny předpokládané přibližné výměry a jednotkové ceny jednotlivých položek, které definují celkovou cenu. Máte tedy jasno za jakou cenu nakupujete m2.

3

Předběžná objednávka
na základě Vašeho potvrzení předběžné cenové nabídky (kliknutím v emailu s předběžnou cenovou nabídkou) vzniká karta Vaší zakázky. Tato karta zakázky informuje všechny zaměstnance De.Mann a novém zákazníkovi a o stavu Vaší zakázky.
4

Konzultace a zaměření stavby
technik De.Mann Vás kontaktuje s návrhem vhodného termínu setkání na stavbě ke konzultaci a zaměření.
5

Upravená cenová nabídka
reflektuje přesné zaměření Vaší stavby. Upravená cenová nabídka tedy odpovídá realitě Vaší stavby a finální cena se již nemění (vyjímkou může být pouze: nadspotřeba materiálu, požadované vícepráce/méněpráce, nucené zdržení či přerušení prací popř. další předem konzultované a schválené důvody pro pohyb ceny)
6

Závazná objednávka (u nákladnějších zakázek SoD)
na základě Vašeho potvrzení upravené cenové nabídky (kliknutím v emailu s upravenou cenovou nabídkou) závazně objednáváte nabízené práce. A uvádíte fakturační údaje objednatele.
Zde vzniká obchodní vztah objednatele a dodavatele řízený občanským zákoníkem, primárně však slovem člověka.
7

Závoz materiálu
technik De.Mann zaveze Vaši stavbu materiálem a zároveň Vás o této skutečnosti informuje.
8

Zahájení díla
technik předá Vaši stavbu výrobní skupině se všemi předem dohodnutými podrobnostmi
9

Předání / Převzetí díla
dílo je zákazníkovi předáno technikem / parťákem výrobní skupiny. Zákazník si zkontroluje rozsah a kvalitu provedených prací. Pokud si zákazník není v čemkoli jistý ,může se s důvěrou obrátit na technika De.Mann