Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce najdete základní informace o tom, jak společnosti skupiny De.Mann zpracovávají Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tímto zpracováním.

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správci a zpracovateli osobních údajů jsou společnosti De.Mann sádrové omítky s.r.o. IČO: 29441633, De.Mann Group s.r.o. IČO: 28579488 a De.Mann technology s.r.o. IČO: 04158776 všechny se sídlem Fügnerova 818/8,

702 00 Ostrava Přívoz, dale jen “skupina De.Mann”

Osobní údaje

De.Mann zpracovává veškeré osobní údaje nezbytné pro zajištění smluvních vztahů. Jedná se především o jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu, technická data, bankovní spojení.

Účel zpracování osobních údajů

Skupina De.Mann veškeré osobní údaje používá k tomu, aby svým klientům nabídla ty nejlepší služby šité na míru jejich potřebám. Rovněž využívá dostupné údaje k úspěšnému zahájení, průběhu a dokončení zakázek a projektů. Osobní údaje také uchovává pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů.

Přístup k osobním údajům

K poskytnutým osobním údajům budou přistupovat pouze zaměstnanci skupiny De.Mann a jejich kontraktoři, podílející se na realizaci projektů a zakázek.

Použití cookies

Webové stránky demann.cz používají soubory cookies, které se ukládají do prohlížeče uživatele a které následně odesílají informace o uživateli zpět na server, na kterém jsou stránky umístěny. Soubory cookies obsahují informace sloužící k zajištění správné funkce stránek a relevantnosti zobrazovaného obsahu uživatelům. Podle směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí je nutný souhlas uživatele s takovým použitím souborů cookies. Bez tohoto souhlasu není možné garantovat úplnou funkčnost stránek. Návštěvník webu může kdykoliv odvolat souhlas se sběrem a ukládáním souborů cookies. Odvolání souhlasu nevratně odebere všechny dosavadní soubory cookies, které server k uživateli uložil.

Doba zpracování osobních údajů

Skupina De.Mann zpracovává osobní údaje po celou dobu smluvního vztahu, ale i po něm. Jedná se především o ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a splnění povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Zabezpečení dat

Veškeré osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených elektronických zařízeních zaměstnanců skupiny De.Mann a v části prostor s omezeným přístupem.

Vaše práva

Máte právo:
a) na přístup k osobním údajům;
b) na opravu osobních údajů;
c) na výmaz osobních údajů;
d) na omezení zpracování;
e) vznést námitku proti zpracování;
f) na přenositelnost údajů;
g) podat stížnost u dozorového úřadu;
h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;
i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;
j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu gdpr@demann.cz.