Dokumenty ke stažení

WD 70 R/N

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro běžný a vyšší stupeň zatížení s vylepšenými izolačními vlastnostmi. Jedná se o rozšíření výrobku WD 100 R s čerstvě napěněným EPS granulátem.

WD 100 R

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace (hluk přenášený konstrukcí) pro běžné zatížení.

WD 130 R

Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro vyšší stupeň zatížení.

Technická data
popis parametry WD 70 R/N WD 100 R WD 130 R
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ10 vlhkost, 90/90 0,0444 W/mK 0,0464 W/mK 0,0550 W/mK
Sypná hustota suché malty EPS LD 70 kg/m³ 82 kg/m³ 120 kg/m³
Objemová hmotnost čerstvé malty FMD 100 kg/m³ 130 kg/m³ 160 kg/m³
Suchá objemová hmotnost DMD 90 kg/m³ 110 kg/m³ 145 kg/m³
Chování při dotvarování 10 let při tlaku 10 kPa CC ≤ 1,2% ≤ 1,3% ≤ 1,2%
Tlakové napětí při 10% stlačení CS (10)70 70kPa 70kPa 80kPa
Stabilita rozměrů při namáhání tlakem a teplotou DLT (1)5 ≤ 3%
Odpor vůči difúzi vodních par při 3 cm µ*d = ≤ 6 m
Klasifikace hořlavosti dle EUROTŘÍDY E
Skupina zrna přísad EPS 50% 0-8 R/50% 2-8 N 0-8 R 0-8 R
Nasákavost při krátkodobém částečném ponoření ≤ 2,0 kg/m²
Spotřeba vody při aplikaci na 1m³ 36 litrů 40 litrů 45 litrů
Minimální tloušťka vrstvy 35 mm 35 mm 25 mm
Zatížení při vrstvě 10 cm 16 kN/m² 10 kN/m² 16 kN/m²
Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF) při 5 kPa (500 kg/m²) 0,5 mm 0,5 mm 0,3 mm
Doba zpracování (20°C /60 % vlhkost) cca. 40 min.
Teplota zpracovatelnosti min/max +5° / +35°C
Doba po které je aplikovaná vrstva pochozí 24 hodin* 2 dny* 2 dny*
Zralost pro pokládání od (měření CM) ≤ 12 CM-%
Při vestavné tloušťce do 200 mm (23°C /50 % vlhkost) cca. 2 dny** cca. 5 dní** cca. 5 dní**
Obsah vyrovnávací vlhkosti v návaznosti na (ÖNORM) EN 12429 5,5 M%
Snížení kročejového hluku (dle EN ISO 717-2) 25 dB 25 dB
Certifikace
Technický list (odkaz *) TL WD-70-R/N TL WD-100-R TL WD-130-R

* Pro zobrazení listu klepněte na odkaz.