Jak to u nás funguje? 

(modře vyznačené body jsou na Vás, tedy na zákazníkovi)

 

1. Poptávka

Do e-mailové poptávky uveďte kontakt, adresu stavby, předpokládaný termín realizace, připojte půdorys a řez, případně další specifika stavby, jako je dostupnost pro techniku apod.

2. Předběžná cenová nabídka

V předběžné cenové nabídce jsou uvedeny předpokládané přibližné výměry a jednotkové ceny jednotlivých položek, které definují celkovou cenu. Máte tedy jasno, za jakou cenu nakupujete m2.

3. Předběžná objednávka

Na základě Vašeho potvrzení předběžné cenové nabídky (kliknutím na odkaz v e-mailu s předběžnou cenovou nabídkou) vzniká karta Vaší zakázky. Tato karta zakázky informuje všechny zaměstnance společnosti De.Mann o Novém zákazníkovi a o stavu Vaší zakázky.

4. Konzultace a zaměření stavby

Technik společnosti De.Mann Vás kontaktuje s návrhem vhodného termínu setkání na stavbě ke konzultaci a zaměření.

5. Upravená cenová nabídka

Reflektuje přesné zaměření Vaší stavby. Upravená cenová nabídka tedy odpovídá realitě Vaší stavby a finální cena se již nemění (vyjímkou může být pouze: nadspotřeba materiálu, požadované vícepráce/méněpráce, nucené zdržení či přerušení prací, popř.  další předem konzultované a schválené důvody pro pohyb ceny). 

6. Závazná objednávka (u nákladnějších zakázek SoD)

Na základě Vašeho potvrzení upravené cenové nabídky (kliknutím v e-mailu s upravenou cenovou nabídkou) závazně objednáváte nabízené práce. A uvádíte fakturační údaje objednatele.

Zde vzniká obchodní vztah objednatele a dodavatele řízený občanským zákoníkem, primárně však slovem člověka.

7. Závoz materiálu

Technik společnosti De.Mann zaveze Vaši stavbu materiálem a zároveň Vás o této skutečnosti informuje.

8. Zahájení díla

Technik předá Vaši stavbu výrobní skupině se všemi předem dohodnutými podrobnostmi.

9. Předání / převzetí díla

Dílo je zákazníkovi předáno technikem / parťákem výrobní skupiny. Zákazník si zkontroluje rozsah a kvalitu provedených prací. Pokud si zákazník není v čemkoli jistý, může se s důvěrou obrátit na technika společnosti De.Mann.

10. Zaslání soupisu skutečně provedených prací

V momentě, kdy je dílo zákazníkovi předáno, vzniká soupis skutečně provedených prací, který je zákazníkovi odeslán ke kontrole a potvrzení.

11. Fakturace

Potvrzením soupisu skutečně provedených prací zákazník souhlasí s provedenými pracemi – zákazníkovi je zaslána faktura k úhradě.

12. Odvoz zbylého materiálu, hrubý úklid

Dle dohody s technikem společnosti De.Mann při převzetí díla je odvezen zbylý materiál a proveden finální úklid.

 

 

Zákazník společnosti De.Mann má stálou podporu naší firmy a záruku 60 měsíců na veškeré, námi prováděné práce.